saint_left2

Akcje Franciszkańskie

Aktualności

Św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484)

 

W liturgii wspominany jest 8 lipca.
Jan urodził się około roku 1414 w Dukli, na Podkarpaciu, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. W latach 30-tych XV w. prowadził żywot pustelnika w pobliskich górach. Tutaj zrozumiał, że jego powołaniem jest zostać zakonnikiem.
Po rozdaniu ubogim swojego majątku, Jan około 1434 roku wstąpił w Krośnie do klasztoru franciszkanów.
Został skierowany na studia teologiczne do Krakowa, które odbył w konwencie franciszkańskim.
Po odbyciu formacji zakonnej i teologicznej, przyjął święcenia kapłańskie. Musiał być wybitnym mówcą i wyróżniającym się zakonnikiem, skoro od razu powierzono mu obowiązki kaznodziei. Jan pełnił także funkcję gwardiana w klasztorach w Krośnie i we Lwowie. Około roku 1443 powierzono mu urząd kustosza, czyli przełożonego kustodii ruskiej, składającej się wówczas z siedmiu klasztorów.
W XV w. franciszkanie przeżywali wewnętrzny kryzys, związany z różnicami w interpretowaniu pierwotnej reguły zakonnej, co zakończyło się w konsekwencji powstaniem nowej gałęzi tego zakonu. Zakonnicy tej nowej gałęzi przyjęli nazwę obserwantów, a w Polsce po dzień dzisiejszy nazywa się ich bernardynami.
Podczas pobytu we Lwowie, Jan spotykał się z bernardynami, a zachęcony ich sposobem życia, w 1463 roku stał się jednym z nich. Przez krótki okres pracował w Poznaniu, a następnie aż do śmierci we Lwowie, gdzie pełnił obowiązki spowiednika i kaznodziei, był także duszpasterzem Niemców.
Był gorliwym zakonnikiem, długie godziny spędzał na czuwaniach i modlitwach, zasłynął jako wielki czciciel Matki Bożej. Pod koniec życia cierpiał na wiele chorób, miał m.in. niedowład nóg i stracił wzrok.
W opinii świętości zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku, przy jego grobie modlili się nie tylko katolicy dwóch obrządków, ale także prawosławni. Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w roku 1648, podczas oblężenia przez wojska Bohdana Chmielnickiego.
Papież Klemens XII ogłosił Jana błogosławionym w roku 1733, a Jan Paweł II kanonizował go 10 czerwca 1997 r. w Krośnie. Relikwie św. Jana znajdują się m.in. w jego sanktuarium w kościele bernardynów w Dukli.