Delegatura

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych jest kierowany przez ministra generalnego, który jest wybierany na sześcioletnią kadencję, przez braci prowincjałów i delegatów z każdej prowincji Zakonu na świecie. Ministrem generalnym jest obecnie o. Marko Taska, wybrany na kapitule w 2007 roku. Jest on 119 następcą św. Franciszka z Asyżu.

Bratu generałowi w kierowaniu Zakonem pomaga rada (definitorium generalne). W skład definitorium generalnego wchodzi wikariusz Zakonu i sekretarz oraz bracia asystenci generalni odpowiedzialni za regiony świata (cetusy). W Zakonie jest siedem cetusów. Delegatura na Ukrainie należy do Cetusu Europy Wschodniej (CEO). Asystentem CEO jest o. Jacek Ciupiński.

W skład CEO wchodzą: Prowincja świętych Cyrla i Metodego (Czechy), Prowincja św. Elżbiety (Węgry i Transylwania), Prowincja świ. Antoniego z Padwy i bł Jakuba Strepa (Kraków - Polska),  Prowincja NMP Niepokalanej (Warszawa-Polska), Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbe (Gdańsk - Polska), Kustodia generalna św. O. N. Franciszka (Rosja), Kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP (Słowacja), Delegatura prowincjalna na Białorusi, Delegatura prowincjalna w Bułgarii, Delegatura prowincjalna na Litwie, Delegatura prowincjalna na Ukrainie, Delegatura prowincjalna w Uzbekistanie, Misja w Kazachstanie,

Delegatura prowincjalna na Ukrainie jest częścią Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię z siedzibą w Krakowie.

W skład prowincji wchodzą: 23 klasztory w Polsce, Kustodia Słowacka (4 klasztory), Kustodia Boliwijska (4 klasztory), delegatura Niemiecka (4 klasztory), delegatura Uzbecka (5 klasztorów), misja w Ugandzie (2 klasztory) misja w Peru (3 klasztory), misja w Paragwaju (3 klasztory), 1 klasztor we Włoszech i 2 klasztory w USA. Ministrem prowincjalnym od 2008 r. jest o. Jarosław Zachariasz.

W skład Delegatury wchodzi pięć klasztorów na Ukrainie: we Lwowie, Boryspolu, Bolszowcach, Kremenczuku i w Maćkowcach.

Najstarszą obecnością franciszkanów po przemianach ustrojowych jest Lwów, gdzie pierwszy brat (o. Lucjan Szymański) przyjechał w czerwcu 1991 r. po nim dołączyli inni. W 2000 roku bracia udali się do Boryspola (przełożonym został o. Tomasz Ryba) a w 2001 r. do Halicza (Bołszowce) gdzie wysłany został o. Władysław Lizn. W 2005 r. rozpoczęliśmy pracę w Kremenczuku, gdzie pierwszy dojeżdżał o. Edward Kawa. Najmłodsza nasza obecność to Maćkowce gdzie jesteśmy od 2010 r.

Początkowo klasztor lwowski miał statut misji ale od 2001 r. kiedy były już 3 klasztory został mianowany delegat prowincjała na Ukrainie. Pierwszym delegatem był o. Krzysztof Kozioł, później od 2004 r. o. Grzegorz Cymbała. Obecnie od 2008 r. przełozonym Deleg є Делегат. о.aturu jest Delegat br. Edward Kawa.